ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת למיסוד נתוני הביטוח הלאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים