ועדה של הכנסת ה-16

מיסוד נתוני הביטוח הלאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים