ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת העבודה לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצ"ח ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016

קוד המקור של הנתונים