ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לקידום בטיחות בדרכים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים