ועדה של הכנסת ה-20

ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים