ועדה של הכנסת ה-20

הוועדה המיוחדת לעניין הצעות חוק מסוימות שהועברו לדיון בה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים