ועדה של הכנסת ה-20

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים