ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה

קוד המקור של הנתונים