ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק הזנה במוסדות חינוך והצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים