ועדה של הכנסת ה-16

הצ"ח הזנה במוסדות חינוך, הצ"ח ארוחה יומית לתלמיד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים