ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לעניין הצעת חוק הזנה במוסדות חינוך והצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים