ועדה של הכנסת ה-20

וועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים