ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין הוצאות רכב לשרים וסגני שרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים