ועדה של הכנסת ה-16

בנושא תנאים נלווים לראש הממשלה ונשיא לשעבר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים