ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניינים חסויים

קוד המקור של הנתונים