ועדה של הכנסת ה-19

ועדה משותפת לדיון בהצ"ח פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי

קוד המקור של הנתונים