ועדה של הכנסת ה-19

ועדת משנה לנושא הספקת גז טבעי לתעשייה

קוד המקור של הנתונים