ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לנושא הספקת גז טבעי לתעשייה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים