ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לנושא הספקת גז טבעי לתעשייה

קוד המקור של הנתונים