ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לטיפול ולתקצוב נושא השמיטה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים