ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לנושא חופי הרחצה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים