ועדה של הכנסת ה-19

ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים