ועדה של הכנסת ה-19

ו. משותפת עבודה-מעמד האישה לדיון בהצעות חוק הביטוח הלאומי (חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית)

קוד המקור של הנתונים