ועדה של הכנסת ה-19

הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדה למעמד האישה לדיון בהצעות חוק הביטוח הלאומי (חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית)

קוד המקור של הנתונים