ועדה של הכנסת ה-16

לנושא הטלת ביטוח בריאות על עקרת בית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים