ועדה של הכנסת ה-19

ועדה משותפת לדיון בהצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - העברת נטל ההוכחה במקרה של פיטורין בשל הגשת תלונה על הטרדה מינית), התשע"ג-2013

קוד המקור של הנתונים