ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (ביטחוני 26.5.14)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים