ועדה של הכנסת ה-19

ועדה מיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי אזרחי

קוד המקור של הנתונים