ועדה של הכנסת ה-19

ועדת משנה לעניין חופי רחצה

קוד המקור של הנתונים