ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לעניין חופי רחצה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים