ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לעניין חופי רחצה

קוד המקור של הנתונים