ועדה של הכנסת ה-19

ועדת משנה לעניין חופי רחצה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים