ועדה של הכנסת ה-19

ועדת משנה לפיקוח על יישום חוק קידום התחרות בענף המזון בראשות חבר הכנסת יעקב אשר

קוד המקור של הנתונים