ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לבדיקת סוגיית תכנון וסביבה במפרץ חיפה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים