ועדה של הכנסת ה-19

ועדת משנה לבדיקת סוגיית תכנון וסביבה במפרץ חיפה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים