ועדה של הכנסת ה-19

ועדת משנה לבדיקת סוגיית תכנון וסביבה במפרץ חיפה

קוד המקור של הנתונים