ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה למגזר ערבי

קוד המקור של הנתונים