ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לעניין תוכנית "מעגלי תעסוקה" של משרד הכלכלה

קוד המקור של הנתונים