ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים