ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

קוד המקור של הנתונים