ועדה של הכנסת ה-19

ועדת משנה לנושא: פנסיה בקיבוץ המתחדש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים