ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לפריפריה והתיישבות

קוד המקור של הנתונים