ועדה של הכנסת ה-16

לענין מוסר התשלומים של המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים