ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה ללקחי הסופה

קוד המקור של הנתונים