ועדה של הכנסת ה-19

ועדת משנה להליכי תכנון ובניה במגזר הדרוזי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים