ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לשילוב ענף ההיי-טק בכלכלה ובהכנסות המדינה

קוד המקור של הנתונים