ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לקידום זכויות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים