ועדה של הכנסת ה-19

ו.משותפת (חינוך - עליה) לדיון בהצ"ח הרשות לשימור מורשת ישראל

קוד המקור של הנתונים