ועדה של הכנסת ה-19

הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת העלייה לדיון בהצעת חוק הרשות לשימור מורשת ישראל

קוד המקור של הנתונים