ועדה של הכנסת ה-19

ועדה משותפת כלכלה - כספים לקידום התחרות בענף המזון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים