ועדה של הכנסת ה-19

ועדה משותפת חוקה וכנסת להצעות חוק יסוד: משאל עם

קוד המקור של הנתונים