ועדה של הכנסת ה-19

משותפת חו"ב וחוקה לאישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה)

קוד המקור של הנתונים