ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (כלכלי)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים