ועדה של הכנסת ה-16

לענין הטבות מס לישובים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים