ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לעניין הטבות מס לישובים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים