ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה לעניינים חסויים (תקציב שירות הביטחון)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים