ועדה של הכנסת ה-19

ועדה מיוחדת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים