ועדה של הכנסת ה-19

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות החוק בעניין השוויון בנטל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים