ועדה של הכנסת ה-19

ועדה משותפת לעניין חוק נכסים של נספי שואה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים