ועדה של הכנסת ה-19

הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

קוד המקור של הנתונים