ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין מצב הבניה בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים