ועדה של הכנסת ה-16

לענין מצב הבניה בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים