ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין מצב הבניה בישראל

כל ישיבות הועדה

 • 13/10/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 13/07/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 10/09/2003

  None

  אין פרוטוקול

 • 08/07/2003

  None

  אין פרוטוקול

 • 01/07/2003

  None

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים