ועדה של הכנסת ה-19

ועדה משותפת (פנים-חינוך) לדיון בהלס"י בנושא: "נפגעים באירועי ספורט המוניים"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים