ועדה של הכנסת ה-19

ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים