ועדה של הכנסת ה-19

ועדת משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים